Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Open Access

Informacje

Wszystkie książki prezentowane na tej stronie udostępnione są za zgodą ich autorów lub/i wydawcy.

Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons CC BY-NC-SA.
Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu.
Treść licencji jest dostępna na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

 

Publikacje w otwartym dostępie

Aktywne formy spędzania czasu wolnego
Redakcja naukowa: Aureliusz Kosendiak
Wrocław 2023
e-ISBN 978-83-7055-685-3
pobierz

Jak aktywnie spędzać czas wolny? To zależy. Głównie od tego, ile go mamy, jaki jest nasz styl życia, zainteresowania, możliwości ekonomiczne, ale najważniejszy wpływ na wybór aktywności w czasie wolnym powinno mieć nasze zdrowie. Tu może nam pomóc książka Aktywne sposoby spędzania czasu wolnego – kompendium wiedzy na temat aktywnego spędzania czasu wolnego z naciskiem na profilaktykę zdrowotną. Warto sięgnąć po tę pozycję – zwłaszcza w jesienne wieczory, kiedy trudniej ćwiczyć na zewnątrz. Znajdziemy w niej motywację do podjęcia aktywności i mnóstwo sposobów, by robić to zdrowo i bezpiecznie.

Przewodnik po cmentarzach. Samodzielni pracownicy nauki związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
Przewodnik po cmentarzach.
Samodzielni pracownicy nauki związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach

Wrocław 2023
pobierz

Przekazujemy Państwu w wersji elektronicznej IV wydanie publikacji Samodzielni pracownicy nauki związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach.

W aktualnej wersji uzupełniliśmy i poprawiliśmy wcześniej opracowane listy rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów oddziałów stomatologii i pediatrii oraz doktorów honoris causa naszej uczelni.

Kontynuujemy rozpoczęte w ubiegłych latach prace nad rejestrem obejmującym wszystkich kierowników samodzielnych jednostek naszej uczelni (katedr, klinik i zakładów). W tegorocznej publikacji zakończyliśmy uzupełnianie wykazu osób pełniących te funkcje do momentu zmiany struktury uczelni w 1970 r., czyli powołania instytutów.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przekazali nam informacje pomocne do opracowania niniejszego wydania, a także za materiały, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości. Szczególne podziękowania należą się (w kolejności alfabetycznej): dr hab. Barbarze Bruziewicz-Mikłaszewskiej, dr. hab. Mariuszowi Chabowskiemu, dr. Janowi Dąbrowskiemu, mgr. Damianowi Domżalskiemu, prof. dr hab. Hannie Gerber, prof. dr. hab. Bogdanowi Łazarkiewiczowi, mgr Katarzynie Tyszkowskiej i dr. Piotrowi Rogalskiemu (za informacje umieszczone w poprzednim wydaniu).

Kolejne wydania zamierzamy rozszerzyć o listy kierowników samodzielnych jednostek naszej uczelni z kolejnych lat, a w planach mamy umieszczenie w naszym spisie wszystkich samodzielnych pracowników nauki związanych z medycyną. Kilka osób z tej listy już się pojawiło w obecnym wydaniu.

Redakcja

70 lat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
70 lat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wrocław 2020
e-ISBN 978-83-7055-683-9
pobierz

Najnowsza publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opisuje 70 lat historii naszej Uczelni.

Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom 9. Obraz epidemii COVID-19 w polskich tygodnikach opinii, czasopismach lekarskich w świadomości pacjentów. Analiza krytyczno-porównawcza
Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom 9. Obraz epidemii COVID-19 w polskich tygodnikach opinii, czasopismach lekarskich w świadomości pacjentów. Analiza krytyczno-porównawcza
Autorki: Bożena Płonka-Syroka,
Monika Hudaszek, Wiktoria Kurzyna
Wrocław 2022
ISBN 978-83-7055-679-2
e-ISBN 978-83-7055-680-8
pobierz

 

Bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii
Bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii
Redakcja naukowa: Izabela Witczak, Łukasz Rypicz
Wrocław 2021
e-ISBN 978-83-7055-669-3

Kultura bezpieczeństwa w systemie opieki zdrowotnej jest w dalszym ciągu obszarem wymagającym dużego nakładu pracy – na wielu poziomach organizacyjnych i od wielu grup zawodowych. Budowanie świadomości wśród personelu medycznego na temat jej znaczenia w organizacji jest jednym z podstawowych, ale i kluczowych zadań. Monografia przeznaczona jest dla kadry medycznej, a także menedżerów opieki zdrowotnej oraz studentów medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego.

Autoprezentacja a komunikacja zapośredniczona przez komputer
Autoprezentacja a komunikacja zapośredniczona przez komputer
Autorka: Luba Ślósarz
Wrocław 2021
e-ISBN 978-83-7055-660-0

Poruszana w pracy problematyka jest stosunkowo nowa i w zasadzie nie ma badań, które w jednym procesie badawczym uwzględniałyby złożoność głównych cech CMC w procesie autoprezentowania się. Celem badań przeprowadzonych przez autorkę była zatem identyfikacja i opis taktyk autoprezentacyjnych stosowanych w przestrzeni wirtualnej oraz określenie, jak cechy CMC (anonimowość i asynchroniczność) modyfikują (wspomagają i utrudnią) stosowanie tych taktyk.

Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, t. 8 - Ciało, choroby i praktyki lecznicze w różnych kulturach świata
Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom 8. Ciało, choroby i praktyki lecznicze w różnych kulturach świata
Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka,
Mateusz Dąsal
Wrocław 2021
ISBN 978-83-7055-651-8
e-ISBN 978-83-7055-653-2

Tom ósmy serii „Doświadczanie Choroby w Perspektywie Badań Interdyscyplinarnych” jest zatytułowany „Ciało, choroby i praktyki lecznicze w różnych kulturach świata”. Prezentowane w nim studia wykazują, że choroba nie zawsze była (jak we współczesnej medycynie klinicznej) umiejscawiana w przestrzeni ciała, a w związku z tym także i jej leczenie nie było do ciała (lub nie wyłącznie do ciała) ograniczone. Niezależnie od systemu patologii, z którego czerpano kategorie wyjaśniające fakt wystąpienia choroby i starano się zrozumieć jej przebieg i przyczynę, zawsze wypracowana na tej podstawie terapia zwracała się ku czynnikom, które przez należących do danej kultury ludzi uznawane były za realne.

Historia diety i kultury odżywiania, t. 4 - Elementy orientalne w diecie Europejczyków
Historia diety i kultury odżywiania, tom 4. Elementy orientalne w diecie Europejczyków
Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka,
Arin Namal, Andrzej Syroka
Wrocław 2021
ISBN 978-83-7055-652-5
e-ISBN 978-83-7055-654-9

Tematyka niniejszego tomu nawiązuje do wspólnego źródła wszystkich kultur europejskich, jakim była cywilizacja śródziemnomorska. To z tego obszaru, na którym najwcześniej powstały rozwinięte państwa, pochodziły tradycje kulinarne, które upowszechniły się później w Europie Zachodniej, Środkowej i Północnej. Najpoważniejszą rolę odegrało w tym procesie Cesarstwo Rzymskie. Za jego pośrednictwem trafiły do innych obszarów Europy zarówno rośliny jadalne, uprawiane lub pozyskiwane na obszarach nad Morzem Śródziemnym, a także na terenach Afryki i Azji, jak i wiedza o sposobach ich wykorzystywania. Tą samą drogą upowszechniła się wiedza o roślinach leczniczych, jak również one same. W życiu codziennym Europejczyków, ze względu na klimat i strukturę upraw, od najdawniejszych czasów istotną rolę odgrywały importowane produkty spożywcze, sprowadzane z obszarów o cieplejszym klimacie, na których było możliwe (przy zapewnieniu odpowiedniego nawodnienia) prowadzenie gospodarki rolnej przez cały rok. Przez wiele miesięcy w roku możliwe było także pozyskiwanie różnego rodzaju surowców, wykorzystywanych często zarazem i jako przyprawy, i jako leki.

Ćwiczenia siłowe w treningu zdrowotnym
Ćwiczenia siłowe w treningu zdrowotnym
Redakcja naukowa: Aureliusz Kosendiak
Wrocław 2021
e-ISBN 978-83-7055-664-8

Systematyczne stosowanie ćwiczeń siłowych niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Istotą ich podejmowania powinien być holistyczny rozwój całego organizmu, a nie nastawienie na przesadny rozwój muskulatury, bicie rekordów czy dźwiganie ekstremalnych ciężarów. Stąd też narodził się pomysł napisania podręcznika akademickiego traktującego ćwiczenia siłowe jako element treningu zdrowotnego. Przedstawione w nim treści powinny być traktowane jako poradnik dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu treningu siłowego.

Mityzacja choroby. Choroba jako konstrukt społeczny i kulturowy
Mityzacja choroby. Choroba jako konstrukt społeczny i kulturowy
Autorka: Aleksandra Szlagowska-Papuzińska
Wrocław 2021
ISBN 978-83-7055-665-5
e-ISBN 978-83-7055-666-2

Praca stanowi ciekawy dyskurs, jak zmienia się nasze spojrzenie na chorobę, jak próbujemy z nią walczyć, ale jednocześnie oswoić. […] pozwoli czytelnikowi spojrzeć na mityzację, nie tylko jako zagadnienie dawne, marginalne, ale uświadomi mu, że mimo różnych przemian nadal chcemy żyć czy żyjemy w pewnym micie, z którego chyba nie chcemy do końca się obudzić. Magicznymi sposobami próbujemy chorobę przegonić albo obłaskawić. Szczególnie w przypadkach trudnych, beznadziejnych ludzie pragną znaleźć jakieś alternatywne leczenie, skuteczniejsze, bardziej dla nich zrozumiałe. Zapewne dlatego tak chętnie sięgają do ludowych sposobów leczenia, do medycyny niekonwencjonalnej i to pomimo ogromnego postępu medycyny. O tej popularności świadczy chociażby liczba wyświetleń, po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła medycyna alternatywna, sięgająca prawie 10 milionów (dane na 26.05.2021 r.). Choroba nadal bywa dla nas niezrozumiała, obca, a leczenie często według naszej opinii nieskuteczne. Nie dziwi zatem, że ciągle obracamy się w kręgu choroby jako metafory (z recenzji dr hab. Anny Marek).

Audytor wewnętrzny w Biobanku. Praktyczny przewodnik
Audytor wewnętrzny w Biobanku. Praktyczny przewodnik
Redakcja naukowa: Patrycja Sitek, Joanna Gleńska-Olender, Karolina Zagórska, Michał Laskowski, Agnieszka Matera-Witkiewicz
Wrocław 2021
ISBN 978-83-7055-655-6
e-ISBN 978-83-7055-656-3

Niniejsza publikacja powstała w celu wsparcia personelu organizacji gromadzących i przetwarzających materiał biologiczny i powiązane z nimi dane w procesie nadzoru nad funkcjonowaniem i ciągłym doskonaleniem jednostki. Podręcznik wskazuje na najważniejsze aspekty audytu wewnętrznego, prowadzi przez wszystkie kluczowe etapy, wskazuje na najlepsze praktyki, a także jest doskonałą ilustracją metodyki i technik audytu w biobanku.

Kliniczne aspekty leczenia farmakologicznego zmian błony śluzowej jamy ustnej
Kliniczne aspekty leczenia farmakologicznego zmian błony śluzowej jamy ustnej
Autorki: Małgorzata Radwan-Oczko, Irena Duś-Ilnicka,
Joanna Owczarek-Drabińska
Wrocław 2021
ISBN 978-83-7055-657-0
e-ISBN 978-83-7055-658-7

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do lekarzy dentystów. Opisuje takie zagadnienia, jak charakterystyka i specyfika środowiska jamy ustnej, leki i preparaty stosowane w leczeniu miejscowym błon śluzowych jamy ustnej oraz zasady wykorzystania badań laboratoryjnych w diagnostyce zmian błony śluzowej jamy ustnej. Książka jest bogata w materiał ilustracyjny ukazujący różne rodzaje zmian błony śluzowej jamy ustnej.

Standardy jakości dla biobanków polskich v. 2.00
Standardy jakości dla biobanków polskich v. 2.00
Redakcja naukowa: Agnieszka Matera-Witkiewicz, Joanna Gleńska-Olender, Karolina Zagórska, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz,
Małgorzata Witoń
Wrocław 2021
ISBN 978-83-7055-661-7
e-ISBN 978-83-7055-662-4
pobierz

„Standardy jakości dla biobanków polskich v. 2.00” to przyjazny w formie i treści podręcznik dla każdego, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z biobankowaniem lub ma już doświadczenie w tej dziedzinie i chce uzupełnić swoją wiedzę oraz stale doskonalić wdrożony system zarządzania jakością i procesy funkcjonujące w Biobanku. Jest aktualizacją podręcznika z 2019 roku.

Aktywność fizyczna dla zdrowia – aspekty teoretyczne i praktyczne
Aktywność fizyczna dla zdrowia – aspekty teoretyczne i praktyczne
Redakcja naukowa: Aurelisz Kosendiak
Wrocław 2021
e-ISBN: 978-83-7055-649-5
pobierz

„Aktywność fizyczna dla zdrowia – aspekty teoretyczne i praktyczne” to jedna z nielicznych tego typu publikacji na rynku wydawniczym w Polsce. Zawiera kompleksową wiedzę dla każdego, kto chce poznać zagadnienia związane z aktywnością i sprawnością fizyczną […]. Czytelnik może zapoznać się zarówno z zagadnieniami teoretycznymi wybranych form ruchu, jak i konkretnymi ćwiczeniami, które są przejrzyście opisane i przedstawione na zdjęciach. […] Treść książki może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów – trenerów instruktorów, fizjoterapeutów, lekarzy, naukowców i studentów przygotowujących się do prowadzenia zajęć czy pisania prac naukowych oraz każdego, kto chce trenować dla zdrowia. […] Jest to kompendium wiedzy o treningu zdrowotnym.

Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom 7.
Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom 7. - Duchowość i cielesność w perspektywie współczesnych badań historycznych i socjokulturowych. Wybrane problemy.
Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka, Mateusz Dąsal
Wrocław 2020
ISBN 978-83-7055-632-7
e-ISBN 978-83-7055-678-5
pobierz

...

Doświadczanie Choroby w Perspektywie Badań Interdyscyplinarnych. Tom 6. Ciało, choroby i świadomość społeczna – społeczne i metafizyczne aspekty profilaktyki i terapii
Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom 6.
Ciało, choroby i świadomość społeczna – społeczne i metafizyczne aspekty profilaktyki i terapii

Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka,
Mateusz Dąsal
Wrocław 2020
ISBN 978-83-7055-631-0
e-ISBN 978-83-7055-642-6
pobierz

W niniejszej książce zostały przedstawione i skonfrontowane ze sobą różne narracje dotyczące ciała, jego destrukcji przez chorobę oraz przyczyn, które mogą wyjaśnić pojawienie się choroby. Autorzy poszczególnych artykułów wydobyli z analizowanych przez siebie źródeł różne punkty widzenia dotyczące tych samych zjawisk. W niektórych przypadkach zjawiska te miały charakter poznawczo niesporny, tj. wszyscy, którzy się na ich temat wypowiadali, uznawali, że one faktycznie istnieją, a różnić się może tylko ich interpretacja. W innych przypadkach natomiast różnice w narracjach występowały również na poziomie ich stosunku do faktów. W tej monografii, złożonej z dwóch części, różnice w narracjach dotyczących choroby odnoszą się w pierwszej z nich do kilku odrębnych problemów, natomiast w drugiej – do jednej tylko kwestii, epidemii. Autorzy rozważają w niej różne narracje dotyczące epidemii, w tym epidemii COVID-19, której obecnie jesteśmy świadkami.

Problemy etyczne w farmacji
Problemy etyczne w farmacji
Autorka: Bożena Płonka-Syroka
Wrocław 2020
ISBN 978-83-7055-634-1
e-ISBN: 978-83-7055-645-7
pobierz

Celem monografii jest przybliżenie studentom farmacji humanistycznych aspektów zawodu, który będą w przyszłości wykonywać, ze szczególnym uwzględnieniem jego podstaw etycznych. Etyka zawodowa farmaceuty jest etyką normatywną. Jej standard jest kształtowany przez ogólne zasady etyki filozoficznej oraz aktualny stan wiedzy medycznej (Evidence Based Medicine). Obie te podstawy nakładają szereg obowiązków, do których rzetelnego wypełniania zobowiązują się absolwenci farmacji, składając pod koniec studiów przysięgę zawodową [...]. Monografia przedstawia studentom różne rodzaje uzasadnień przemawiających za tym, by w swojej pracy zawodowej wykazywali zaangażowaną postawę wobec pacjentów, traktując ich przede wszystkim nie jak klientów, ale jak osoby wymagające zrozumienia i pomocy, a często też adresatów ukierunkowanych zabiegów edukacyjnych, kształtujących świadomość zdrowotną zgodnie ze współczesnym standardem klinicznym.

Zdrowie, choroba, profilaktyka i terapia w kalendarzach śląskich z XVII i XVIII wieku
Zdrowie, choroba, profilaktyka i terapia w kalendarzach śląskich z XVII i XVIII wieku
Autor: Andrzej Syroka
Wrocław 2020
ISBN 978-83-7055-629-7
e-ISBN: 978-83-7055-644-0
pobierz

Niniejsza publikacja jest pierwszą wydaną w języku polskim monografią, dzięki której czytelnicy mogą zapoznać się z problemami zdrowotnymi i zagrożeniami zdrowia występującymi w XVII i XVIII wieku na Śląsku. Monografia analizuje treści kalendarzy dotyczące zdrowia, choroby, leczenia i profilaktyki, ujmując je w szerszym kontekście kulturowym i społecznym. Ukazuje kształtowanie się nowoczesnej świadomości zdrowotnej, w której choroby definiowane są jako problemy medyczne wymagające rozwiązania opartego na doświadczeniu i obserwacji.

Doświadczanie Choroby w Perspektywie Badań Interdyscyplinarnych. Tom 5. Choroby i wybrane problemy medyczne w kontekście religijnym – teoria i praktyka
Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, tom 5.
Choroby i wybrane problemy medyczne w kontekście religijnym – teoria i praktyka

Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka,
Mateusz Dąsal
Wrocław 2020
ISBN 978-83-7055-630-3
e-ISBN 978-83-7055-641-9
pobierz

Pierwsza część książki, zatytułowana „Choroby i wybrane problemy medyczne w kontekście religijnym”, składa się z siedmiu studiów, poświęconych kilku problemom zajmującym we współczesnej medycynie klinicznej ważne miejsce w dyskursie terapeutycznym. W niniejszej książce problemy te zostały ukazane w innej perspektywie, szerszej niż kliniczna, uwzględniającej duchowy aspekt ludzkiej egzystencji, potrzeby duchowe człowieka chorego oraz stanowisko oficjalnych instytucji religijnych wobec nich. Część druga jest zatytułowana „Wpływ tradycji i praktyki religijnej na obyczaje i styl życia”. Złożona jest z trzech studiów, których tematyka odnosi się przede wszystkim do USA. Jest to tematyka dość specyficzna dla europejskiego, a przede wszystkim polskiego odbiorcy, któremu problemy doktrynalne amerykańskich wyznań reformowanych nie są szerzej znane, podobnie jak ich praktyka życiowa i stosunek do wielu istotnych kwestii, pozostających na styku stylu życia i medycyny.

Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Tom 3. Zdrowie reprodukcyjne w kontekście zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni wieków
Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet, tom 3.
Zdrowie reprodukcyjne w kontekście zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni wieków

Redakcja naukowa: Aleksandra Szlagowska
Wrocław 2020
ISBN 978-83-7055-622-8
e-ISBN: 978-83-7055-640-2
pobierz

Tom trzeci serii „Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet”, tak jak poprzednie, wpisuje kwestie związane z kobiecą zdrowotnością w szeroki kontekst społeczno‑kulturowy. To właśnie ów kontekst bowiem wpływał na sposób definiowania tych problemów, jak i na sposoby ich rozwiązywania. Nie zawsze te sposoby były przy tym tożsame z punktu widzenia różnych podmiotów żyjących w określonym miejscu i czasie. Inaczej postrzegały te problemy kobiety, które ich osobiście doświadczały, a inaczej osoby i instytucje, które wywierały wpływ na kobiece zdrowie i życie. Była to przede wszystkim rodzina, która oczekiwała od kobiety płodności. Do XX wieku za pojawienie się problemów z przyjściem na świat potomka winiono kobietę, nie zdając sobie sprawy z licznych czynników ograniczających płodność męską.

Kompleksowa opieka nad pacjentem w chorobach cywilizacyjnych
Kompleksowa opieka nad pacjentem w chorobach cywilizacyjnych
Redakcja naukowa: Marzenna Podhorska-Okołów, Adam Matkowski, Izabella Uchmanowicz
Wrocław 2020
e-ISBN: 978-83-7055-637-2
pobierz

Obszerna monografia w kilkudziesięciu rozdziałach opisuje problem holistycznej opieki nad pacjentem w chorobach cywilizacyjnych. Książka podejmuje takie tematy, jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie czy periodontitis, ale także porusza temat pandemii COVID-19.

Historia Diety i Kultury Odżywiania. Tom 3. Zalecenia i regulacje dotyczące odżywiania w historii Europy (XIII–XXI w.) i w wybranych kulturach pozaeuropejskich
Historia diety i kultury odżywiania, tom 3.
Zalecenia i regulacje dotyczące odżywiania w historii Europy (XIII–XXI w.)
i w wybranych kulturach pozaeuropejskich

Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka,
Andrzej Syroka
Wrocław 2020
ISBN 978-83-7055-624-2
e-ISBN 978-83-7055-639-6
pobierz

Tom trzeci serii „Historia Diety i Kultury Odżywiania” jest kontynuacją zamierzenia badawczego, którego realizacja rozpoczęła się w 2018 roku i będzie kontynuowana w latach następnych. Istotą tego zamierzenia jest inspirowanie badań nad historią praktyk dietetycznych i ich uzasadnień, zakorzenionych zarówno w szeroko pojmowanej kulturze, jak i zgodnych z historycznie ukształtowanymi systemami ludzkiej wiedzy, oraz publikacja ich wyników w specjalnie w tym celu utworzonej serii, wydawanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Uwarunkowania ergonomiczne
Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Uwarunkowania ergonomiczne
Redakcja naukowa: Izabela Witczak, Łukasz Rypicz
Wrocław 2020
e-ISBN 978-83-7055-625-9 pobierz

Dzieło ma charakter empiryczno-opisowej monografii opartej przede wszystkim na badaniach literatury. Autorzy z sukcesem wypełnili lukę występującą w analizach prezentowanych w dotychczas dostępnym piśmiennictwie z zakresu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Z tego punktu widzenia należy pracę uznać za dobrze umiejscowioną w dorobku dyscypliny nauki o zdrowiu. Praca może z powodzeniem znaleźć swoich odbiorców także wśród przedstawicieli innych dyscyplin, jak np. nauki medyczne, farmaceutyczne czy nauki o zarządzaniu i jakości.

Historia diety i kultury odżywiania, t. 2 - Praktyki żywieniowe w Europie w kontekście społeczno-kulturowym
Historia diety i kultury odżywiania, tom 2 - Praktyki żywieniowe w Europie w kontekście społeczno-kulturowym
Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka
Wrocław 2020
ISBN 978-83-7055-614-3
e-ISBN 978-83-7055-674-7

 

Standardy jakości dla biobanków polskich v. 1.00
Standardy jakości dla biobanków polskich v. 1.00
Redakcja naukowa: Katarzyna Ferdyn, Joanna Gleńska-Olender, Karolina Zagórska, Małgorzata Witoń, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz,
Agnieszka Matera-Witkiewicz
Wrocław 2019
ISBN 978-83-7055-610-5
e-ISBN 978-83-7055-620-4 pobierz

Wytyczne zawarte w książce wskazują, jak Biobank ma definiować swoją misję i cele strategiczne; jak ma wybrać obszary swojej aktywności; jak sprawdzić, czy prowadzone działania przynoszą pożądane rezultaty. Ponadto definiują optymalne reguły zarządzania ryzykiem i szansami w organizacji, kontroli procesów, bezpieczeństwa zarówno próbki materiału biologicznego, jak i pracownika, współpracy naukowej oraz etyczne i prawne. Wszystkim tym wytycznym przyświecają nadrzędne zasady odpowiedzialności, jawności i przejrzystości.

Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej dla II roku farmacji
Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej
dla II roku farmacji

Autorzy: Tomasz Błaśkiewicz, Iga Komorowska
Wrocław 2019
e-ISBN: 978-83-7055-601-3 pobierz

„Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej” mają zapoznać studentów z wybranymi podstawowymi operacjami wykonywanymi w laboratoriach, z wykorzystywanym do tego celu sprzętem, z zasadami rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz sposobami jej dokumentowania. Nabywane w trakcie wykonywanych samodzielnie prac umiejętności są na bieżąco weryfikowane i doskonalone przez prowadzących zajęcia asystentów, a dokładność egzekwowana poprzez dobór rodzaju i kolejności wykonywania analiz kontrolnych. Wiedzę teoretyczną, potrzebną do prawidłowego wykonania analiz i zaliczenia kolokwiów, studenci uzyskują na wykładach, zajęciach fakultatywnych i samodzielnie korzystając z literatury przedmiotu (spis zalecanych pozycji umieszczono na końcu książki). Niniejsza instrukcja zawiera głównie materiały potrzebne do praktycznej realizacji ćwiczeń, a także podstawowe informacje o wykorzystywanym sprzęcie. Przedstawiono w niej również: regulamin BHP obowiązujący w pracowni chemicznej, regulamin pokoju wagowego z zasadami ważenia, program ćwiczeń i zasady uzyskania zaliczenia z ćwiczeń w pracowni klasycznej ilościowej chemii analitycznej. W porządku alfabetycznym przedstawiono również wybrane pojęcia i definicje, które są podstawą tego przedmiotu. Główna część instrukcji dotyczy przepisów sporządzania roztworów wzorcowych i mianowanych oraz wykonywania analiz kontrolnych. W instrukcji zamieszczono także opis najczęściej popełnianych przez studentów błędów w pracy laboratoryjnej.

Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej ilościowej klasycznej dla studentów Oddziału Analityki Medycznej
Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej ilościowej klasycznej
dla studentów Oddziału Analityki Medycznej

Autor: Tomasz Błaśkiewicz
Wrocław 2019
e-ISBN: 978-83-7055-602-0 pobierz

„Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej ilościowej klasycznej” ma zapoznać studentów z wybranymi podstawowymi operacjami wykonywanymi w laboratoriach, z wykorzystywanym do tego celu sprzętem, z zasadami rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz sposobami jej dokumentowania. Nabywane podczas wykonywanych samodzielnie prac umiejętności są na bieżąco weryfikowane i doskonalone przez prowadzących zajęcia asystentów, a dokładność egzekwowana poprzez dobór rodzaju i kolejności wykonywania analiz kontrolnych. Wiedzę teoretyczną, potrzebną do prawidłowego wykonania analiz i zaliczenia kolokwiów, studenci uzyskują na wykładach, zajęciach fakultatywnych i samodzielnie korzystając z literatury przedmiotu (spis zalecanych pozycji umieszczono w dalszej części). Niniejsza instrukcja zawiera głównie materiały potrzebne do praktycznej realizacji ćwiczeń, a także podstawowe informacje o wykorzystywanym sprzęcie. Zawarte są w niej również: regulamin BHP obowiązujący w pracowni chemicznej, regulamin pokoju wagowego z zasadami ważenia, program ćwiczeń i zasady uzyskania zaliczenia z ćwiczeń w pracowni klasycznej chemii analitycznej ilościowej. W porządku alfabetycznym przedstawiamy również wybrane pojęcia i definicje, które są podstawą tego przedmiotu. Główna część instrukcji dotyczy przepisów sporządzania roztworów wzorcowych i mianowanych oraz wykonywania analiz kontrolnych. W instrukcji zamieszczono także opis najczęściej popełnianych przez studentów błędów w pracy laboratoryjnej.

Historia diety i kultury odżywiania, t. 1
Historia diety i kultury odżywiania, tom 1
Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka,
Halina Grajeta, Andrzej Syroka
Wrocław 2018
ISBN 978-83-7055-367-8
e-ISBN 978-83-7055-673-0

 

Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wrocław 2018
ISBN: 978-83-7055-359-3 pobierz

Historię Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu tworzymy wspólnie, każdego dnia dokładając naszą pracą i zaangażowaniem kolejną cegiełkę. To ważne, abyśmy zawsze pamiętali, że nasz wysiłek jest wartością dodaną do tego, co wypracowali nasi poprzednicy. Pamięć ludzka jest ulotna; wielu z nas potrafi wymienić zaledwie kilku rektorów, większość z wymieniem prorektorów i dziekanów poprzednich kadencji będzie miała znaczne problemy. A przecież pamięć to minimum, które jesteśmy im winni. Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, utrwalamy sylwetki tych osób. Nie brakowało wśród nich osobowości, ludzi wielkiego formatu. Ich nazwiska na stałe zapisały się w historii medycyny i Wrocławia. Książka zawiera także biogramy ludzi, którzy swój ślad odcisnęli głównie poprzez pracę na rzecz naszej Alma Mater.

Stan zdrowotny jamy ustnej a jakość życia osób w wieku starszym z Wrocławia
Stan zdrowotny jamy ustnej a jakość życia osób w wieku starszym z Wrocławia
Redakcja naukowa: Urszula Kaczmarek
Wrocław 2018
e-ISBN: 978-83-7055-327-2 pobierz

Publikacja prezentuje wyniki badania dotyczącego wpływu stanu zdrowotnego jamy ustnej na jakość życia wrocławskich seniorów.

Poczet doktorów honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1950–2018
Poczet doktorów honoris causa Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1950–2018

Wrocław 2018
ISBN: 978-83-7055-388-3 pobierz

Dwujęzyczna publikacja przypomina sylwetki wybitnych osobowości – doktorów honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pochodzą oni z różnych zakątków Polski i świata. Znajdziecie tu Państwo autorytety wielu dziedzin, gdyż nauka w dążeniu do doskonałości zawsze zakłada interdyscyplinarność. Uzupełniając się, mamy możliwość realnie zmieniać świat. Dzięki bohaterom tej książki Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ma dziś obecny kształt.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2011–2015
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2011–2015
Wrocław 2016
ISBN: 978-83-7055-311-1
pobierz

„Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2011–2015” to jedna z najnowszych publikacji Wydawnictwa UMW. Starannie wydana ponad siedmiusetstronicowa pozycja zawiera obszerny opis działalności naukowej, dydaktycznej i klinicznej wszystkich katedr i zakładów naszej Uczelni w ostatnim okresie. Bogaty materiał fotograficzny oraz ekskluzywność, a w warstwie merytorycznej zgromadzenie w jednym miejscu wielu bardzo istotnych informacji sprawiają, że książka ma charakter zarówno promocyjny, jak i historyczny. Przede wszystkim jest jednak formą docenienia pracy wielu osób zatrudnionych na UMW, bo – jak napisał we wstępie Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek – „To ludzie – ich zaangażowanie, pasja i kreatywność są największym potencjałem naszej Uczelni”.

Medycyna w historii i kulturze. Studia z antropoligii wiedzy
Medycyna w historii i kulturze. Studia z antropologii wiedzy
Autorka: Bożena Płonka-Syroka
Wrocław 2013
e-ISBN: 978-83-7055-638-9
pobierz

Rozpatrywanie zjawisk historycznych w szerszym kontekście społecznym i kulturowym, w którym dostrzega się zarówno ich genezę, jak i poszukuje się dla nich różnego rodzaju zewnętrznych odniesień, należy od ponad półtora stulecia do standardu europejskiej historiografii powszechnej. W  XX w. ten rodzaj praktyki badawczej uznaje się w większości jej nurtów za oczywisty. Tendencja ta zaznaczyła się już w XIX wieku, kiedy to model historiografii zdarzeniowej, idiograficznej, został zastąpiony modelem interpretatywnym, w którym historycy zaczęli poszukiwać różnego rodzaju prawidłowości. W genezie tego nowego podejścia interpretacyjnego dziejów powszechnych autorka dopatruje się wpływu stopniowego wzrostu krytycyzmu wobec wszelkiego rodzaju wyjaśnień teleologicznych oraz upowszechnienia się w  refleksji nad światem wyjaśnień przyczynowych, co doprowadziło do ukształtowania się nowożytnej perspektywy naukowej.