Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Książki archiwalne

Psychiatria. Podręcznik akademicki
Psychiatria.
Podręcznik akademicki

Redakcja naukowa: Andrzej Kiejna, Krzysztof Małyszczak
Wrocław 2016
ISBN: 978-83-7055-207-7
Liczba stron: 496
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, zespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotował niniejszy podręcznik, który jest syntetycznym opracowaniem tematyki związanej z przedmiotem psychiatria realizowanym programowo na studiach medycznych i na niektórych kierunkach uniwersyteckich (psychologia, prawo, muzykoterapia).
Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki. Skrypt dla studentów medycyny
Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki.
Skrypt dla studentów medycyny

Redakcja naukowa: Andrzej Hendrich, Krystyna Michalak
Wrocław 2005
ISBN: 978-83-7055-334-6
Liczba stron: 162
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Ćwiczenia laboratoryjne są ważnym składnikiem programu biofizyki realizowanego na uczelniach medycznych. Program ćwiczeń został zmodyfikowany: wprowadzono ćwiczenia o tematyce dobieranej specjalnie pod kątem profilu studiów medycznych. Prawidłowe przygotowanie się do każdego z tych ćwiczeń wymaga od studenta poznania zagadnień określonych dla danego ćwiczenia z obowiązującego materiału. Ze względu na specyfikę ćwiczeń znalezienie w dostępnych podręcznikach niektórych zagadnień jest trudne lub wymaga zgromadzenia wiadomości z wielu książek. Skrypt opracowano, aby ułatwić przygotowanie się do ćwiczeń, usystematyzować gromadzoną wiedzę oraz ukazać cel prowadzonych doświadczeń. Zawiera opisy ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów medycznych.
Historia Diety i Kultury Odżywiania. Tom 2.
Praktyki żywieniowe w Europie w kontekście społeczno-kulturowym

Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka
Wrocław 2020
ISBN: 978-83-7055-614-3
Liczba stron: 317
Format: B5
Oprawa: miękka
Medical Biology
for Students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry English Division

Autorki: Agnieszka Cisowska, Dorota Tichaczek-Goska, Maria Wesołowska, Dorota Wojnicz
ISBN: 978-83-7055-585-6
Wrocław 2010 (dodruk: 2015)
Liczba stron: 106
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Podręcznik dla studentów analityki medycznej niezbędny do efektywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
Toksykologia środowiskowa i kliniczna.
Wybrane zagadnienia

Autorki: Mariola Śliwińska-Mossoń, Anna Bizoń, Halina Milnerowicz
Wrocław 2013
ISBN: 978-83-7055-573-3
Liczba stron: 114
Format: 17 × 24 cm
Okładka: miękka
Onkogenetyka.
Teoria i praktyka kliniczna.
Skrypt dla studentów medycyny

Redakcja naukowa: Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz, Maria Małgorzata Sąsiadek
Wrocław 2015
ISBN: 978-83-7055-479-8
Liczba stron: 78
Format: 17 × 24 cm
Okładka: miękka
Historia Diety i Kultury Odżywiania. Tom 1
Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka, Halina Grajeta, Andrzej Syroka
Wrocław 2018
ISBN: 978-83-7055-367-8
Liczba stron: 178
Format: B5
Oprawa: miękka
Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Tom 2.
Wybrane problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet w relacji do biologii
i kultury

Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka, Aleksandra Szlagowska
Wrocław 2018
ISBN: 978-83-7055-387-6
Liczba stron: 238
Format: B5
Oprawa: miękka
Doświadczanie Choroby w Perspektywie Badań Interdyscyplinarnych. Tom 4.
Osamotnieni w bólu

Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka
Wrocław 2018
ISBN: 978-83-7055-398-2
Liczba stron: 260
Format: B5
Oprawa: miękka
Traditional Medical Systems of Africa and Asia and Their Transformations
Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka, Arin Namal, Mateusza Dąsala, Grzegorz Wiktorowski
Wrocław 2017
ISBN: 978-83-7055-335-7
Liczba stron: 162
Format: B5
Oprawa: miękka
Żywienie człowieka i analiza żywności. Wybrane zagadnienia
Redakcja naukowa: Halina Grajeta
Wrocław 2017
ISBN: 978-83-7055-279-4
Liczba stron: 202
Format: B5
Oprawa: miękka
Podręcznik zawiera wybrane zagadnienia z bromatologii, czyli nauki o żywności (w języku greckim: broma – żywność, pożywienie, logos – nauka), jej jakości odżywczej i zdrowotnej. Przedstawiono w nim najważniejsze metody ilościowe i jakościowe, stosowane w analizie żywności do oznaczania zawartości składników odżywczych i zanieczyszczeń, a także do oceny sposobu żywienia człowieka. Podręcznik zawiera także zasady prawidłowego żywienia, zagadnienia związane z interakcją leków z pożywieniem oraz elementy analizy sensorycznej żywności. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku farmacja i dietetyka, a także innych, związanych z analizą żywności. Wiedza na temat zależności: żywienie–zdrowie, a także: żywienie–leki–zdrowie daje możliwość wykorzystania jej w opiece farmaceutycznej i profilaktyce zdrowotnej.
Postępy w pediatrii i farmakologii klinicznej.
Podręcznik dla studentów

Redakcja naukowa: Józef Prandota
Wrocław 2008
ISBN: 978-83-7055-496-5
Liczba stron: 268
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Podręcznik zawiera opracowanie ważnych zagadnień z pediatrii, promocji zdrowia i farmakologii klinicznej wieku rozwojowego wykładanych dla studentów I, II i III roku wydziału Nauk o Zdrowiu. Problematyka została przygotowana przez pracowników Zakładu Pediatrii Społecznej. Studenci otrzymali do dyspozycji nowoczesne opracowania zagadnień, których poziom spełnia wymagania stawiane w uczelniach medycznych krajów Unii Europejskiej. Podręcznik sięga do najnowszych osiągnięć z zakresu pediatrii, ułatwia studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu przygotowywanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych, zaoszczędza wiele czasu niezbędnego do samodzielnego zebrania odpowiedniej literatury medycznej, pozwala na szybsze przyswojenie medycyny XXI wieku. Wykorzystanie aktualnego piśmiennictwa zagranicznego zapewnia wysoki poziom niniejszej publikacji.
Endokrynologia kliniczna.
Podręcznik dla studentów

Redakcja naukowa: Andrzej Milewicz
Wrocław 2007 (dodruk: 2012)
ISBN: 978-83-7055-448-4
Liczba stron: 260
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Podręcznik skierowany do studentów medycyny. Autorzy, opierając się na przyjętych faktach medycznych (EBM), przygotowali w skondensowanej formie najważniejsze informacje dotyczące najczęstszych zaburzeń hormonalnych i metabolicznych. Podano przyjęte przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Zainteresowani poszerzeniem wiedzy endokrynologicznej mogą korzystać z polskich i zagranicznych podręczników endokrynologii klinicznej, które są podane w spisie literatury.
Practical skills for primary care physicians
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko
Wrocław 2011
ISBN: 978-83-7055-127-8
Liczba stron: 244
Format: 17 × 24 cm
Okładka: twarda
Podręcznik jest skierowany przede wszystkim do studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego. Książka ma ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych samodzielnie przez lekarza rodzinnego. Podręcznik jest przydatnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy przez każdego lekarza, który wypełnia obowiązek ustawicznego kształcenia.
Lab Manual
for the Students of II Year of Medical Studies English Division

Wrocław 2009 (dodruk: 2011)
ISBN: 978-83-7055-402-6
Liczba stron: 112
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Skrypt dla studentów II roku anglojęzycznych studiów medycznych odbywających studia w ramach English Division.
Laboratoryjna diagnostyka chlamydioz
Autorki: Irena Choroszy-Król, Janina Ruczkowska
Wrocław 2004
ISBN: 83-7055-197-1
Liczba stron: 70
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik
Wrocław 2008
ISBN: 978-83-7055-592-4
Liczba stron: 96
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Zespół autorów skoncentrował się na omówieniu najważniejszych i najczęściej spotykanych zagadnień orzeczniczych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Intencją autorów było przygotowanie podręcznika nie do orzecznictwa, ale raczej praktycznego przewodnika w rozwiązywaniu problemów, często sygnalizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Poczet doktorów honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu 1950–2010
Wrocław 2010
ISBN: 978-83-7055-419-4
Liczba stron: 388
Format: 23 × 29 cm
Oprawa: twarda
Polsko-angielskie ekskluzywne wydawnictwo jubileuszowe, w którym przedstawiono sylwetki osiemdziesięciu dwóch wybitnych naukowców, którzy otrzymali najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa uczelni medycznej we Wrocławiu.
Poczet rektorów i dziekanów Akademii Medycznej we Wrocławiu
Wrocław 2010
ISBN: 978-83-7055-427-9
Liczba stron: 150
Format: 23 × 29 cm
Oprawa: twarda
Ekskluzywne wydawnictwo jubileuszowe, w którym przedstawiono rektorów wrocławskiej Akademii Medycznej w latach 1950–2010. Poczet dziekanów obejmuje także okres 1945–1950, w którym Wydział Lekarski wchodził w skład Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej.
Handbook of Chemistry
for Students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry

Redakcja naukowa: Iwona Kątnik-Prastowska
Wrocław 2009 (dodruk: 2016)
ISBN: 978-83-7055-553-5
Liczba stron: 214
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Podręcznik dla studentów anglojęzycznych kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tom 7.
Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów

Redakcja naukowa: Bożena Płonka-Syroka
Wrocław 2013
ISBN: 978-83-7055-478-1
Liczba stron: 380
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Ćwiczenia z chemii analitycznej i ilościowej dla II roku farmacji i I roku analityki medycznej
Autorzy: Tomasz Błaśkiewicz, Iga Komorowska
Wrocław 2009
ISBN: 978-83-7055-537-5
Liczba stron: 44
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej klasycznej mają zapoznać studentów z wybranymi podstawowymi operacjami wykonywanymi w laboratoriach, z wykorzystywanym do tego celu sprzętem, z zasadami rzetelnej i odpowiedzialnej pracy oraz sposobami jej dokumentowania. Nabywane umiejętności podczas wykonywanych samodzielnie prac są na bieżąco weryfikowane i doskonalone przez prowadzących zajęcia asystentów, a dokładność egzekwowana przez dobór rodzaju i kolejności wykonywania analiz kontrolnych. Wiedzę teoretyczną, potrzebną do właściwego wykonania analiz i zaliczenia kolokwiów, studenci uzyskują na wykładach, zajęciach fakultatywnych i samodzielnie, korzystając z literatury przedmiotu (piśmiennictwo umieszczone na końcu książki).
Postępy kardiologii.
Skrypt dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego

Autorzy: Arkadiusz Derkacz, Bogumiła Halawa, Walentyna Mazurek, Andrzej Mysiak, Piotr Salomon, Maria Witkowska
Wrocław 2006
ISBN: 978-83-7055-031-8
Liczba stron: 144
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
W książce omówiono wybrane zagadnienia z kardiologii pod kątem realizowanego programu dydaktycznego. Podręcznik uzyskał niezależną, bardzo dobrą recenzję merytoryczną.
Podstawy profilaktyki i leczenia zakrzepic.
Podręcznik dla studentów i lekarzy

Autor: Leszek Czerchawski
Wrocław 2006
ISBN: 978-83-7055-055-4
Liczba stron: 172
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Podręcznik jest przygotowany zarówno z myślą o studentach medycyny i stomatologii, jak i lekarzach. Zawiera podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki i leczenia zakrzepic: mechanizmy hemostazy osoczowej, płytkowej, naczyniowej, patomechanizm zakrzepic, leki stosowane w profilaktyce i leczeniu zakrzepic, terapia trombolityczna, zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej.
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii lekarskiej
Autorki: Irena Choroszy-Król, Małgorzata Fleischer
Wrocław 2004
ISBN: 83-7055-222-6
Liczba stron: 54
Format: 17 × 24,5 cm
Oprawa: miękka
Postęp w hematologii, onkologii i transplantacjach szpiku u dzieci
Wrocław 2003
ISBN: 83-7055-093-2
Liczba stron: 228
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Toksoplazmoza
Redakcja naukowa: Beata M. Sobieszczańska
Wrocław 1999
ISBN: 83-7055-227-7
Liczba stron: 46
Format: 15 × 21 cm
Oprawa: miękka
Utopia zmedykalizowana
Autor: Jarosław Barański
Wrocław 2013
ISBN: 978-83-7055-525-2
Liczba stron: 102
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Książka „Utopia zmedykalizowana” Jarosława Barańskieg nie rozpisuje scenariuszy medycznej utopii, raczej koncentruje się na jej już wypowiadanych tematach. Rozdział pierwszy, Narracja utopijna i medyczna utopia, jest wielowątkowym i nieco rozproszonym studium utopijnego myślenia o pragnieniu szczęśliwego i długowiecznego życia. Głównym zadaniem tego rozdziału jest rozpoznanie cech utopijnych projektów oraz charakterystyka obecnych w nich wątków odnoszących się do medycyny. Drugi rozdział, Medycyna i utopijna kompensacja, jest analizą motywu długowieczności w literaturze utopijnej oraz pojmowania współczesnej terapii jako kompensacji zła, którym skażone jest ludzkie ciało nieubłaganie chylące się ku swemu biologicznemu upadkowi. Trzeci rozdział, Utopia ciała doskonałego, jest rozbiorem biotechnologicznego projektu ludzkiego ciała, który zgłasza gotowość do zapewnienia długowieczności człowieka, a nawet nieśmiertelności. Ostatni rozdział, Utopia duszy szczęśliwej, jest natomiast ukazaniem konsekwencji biotechnologicznej utopii w farmakologicznym substytuowaniu szczęśliwego życia.
Wrodzone zarośnięcie przełyku.
Praktyczny przewodnik

Redakcja naukowa: Robert Śmigiel, Dariusz Patkowski
Wrocław 2012
ISBN: 978-83-7055-437-8
Liczba stron: 236
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Jest to pierwsza pozycja na polskim rynku wydawniczym poświęcona w całości różnym aspektom jednej z najcięższych wad rozwojowych – zarośnięciu przełyku. Autorzy poszczególnych rozdziałów, wybitni znawcy omawianych zagadnień, reprezentujący różne specjalności medyczne, omawiają m.in.: definicje, epidemiologię, podział, przyczyny, objawy, diagnostykę prenatalną i pourodzeniową zarośnięcia przełyku, jak również zasady leczenia chirurgicznego tej wady oraz wielospecjalistyczną opiekę nad dzieckiem po operacji wraz poradnictwem genetycznym dla rodziców dziecka. Publikacja jest pomocna w zrozumieniu wady rozwojowej, jaką jest zarośnięcie przełyku i przedstawia wielospecjalistyczną opiekę nad dziećmi z tą wadą, będzie służyć zarówno lekarzom (chirurgom dziecięcym, anestezjologom, neonatologom, pediatrom, gastrologom, pulmonologom, genetykom, a także lekarzom rodzinnym), jak i terapeutom oraz rodzicom chorego dziecka. W każdym rozdziale zamieszczono podsumowanie z najistotniejszymi informacjami oraz wskazówki praktyczne. Książka zawiera również spis ważnych stron internetowych, stowarzyszeń i instytucji państwowych, organizacji sprawujących opiekę medyczną nad dziećmi z wadami rozwojowymi, spis poradni genetycznych na terenie Polski, a także arkusz wywiadu z rodzicami i badania dziecka z zarośnięciem przełyku oraz opis zasad resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dzieci. Do książki dołączono płytę DVD, która zawiera zapisy wideo z zabiegów chirurgicznych wykonanych techniką torakoskopową w różnych postaciach klinicznych zarośnięcia przełyku.
Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja naukowa: Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik
Wrocław 2008
ISBN: 978-83-7055-584-9
Liczba stron: 104
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące relacji lekarz–pacjent, problematyki błędu medycznego, trudności wynikających z prowadzenia dokumentacji medycznej. Część rozdziałów jest poświęcona zagadnieniom bardziej szczegółowym, związanym z możliwością wydawania określonych zaświadczeń i orzeczeń, a także sytuacji, gdy lekarz staje się uczestnikiem i podmiotem postępowania karnego.
Zdrowie publiczne.
Podręcznik akademicki

Redakcja naukowa: Anna Felińczak, Andrzej M. Fal
Wrocław 2010
ISBN: 978-83-7055-474-3
Liczba stron: 304
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Pierwsze wydanie podręcznika omawiającego wszechstronnie zagadnienia związane z szybko rozwijajacą się dziedziną nauki – zdrowiem publicznym. Pozwoli na szerokie spojrzenie na wybraną specjalność oraz ułatwi przyswojenie niezbędnej wiedzy obejmującej holistyczne podejście do problemów zdrowia.
Zespoły lękowo-depresyjne.
Patogeneza, obraz kliniczny i leczenie

Redakcja naukowa: Krzysztof Małyszczak, Tomasz Pawłowski
Wrocław 2007
ISBN: 978-83-7055-464-4
Liczba stron: 152
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych na całym świecie wykazują, że zaburzenia lękowe oraz depresyjne należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Częstość występowania zaburzeń lękowych wynosi 15–25%, a zaburzeń depresyjnych 10–18%. Są to dane, które uzyskano, opierając się na kryteriach diagnostycznych zaburzeń psychicznych zawartych w obowiązujących systemach klasyfikacyjnych DSM i ICD. Książka jest przeznaczona dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów – jest wyczerpującym przeglądem aktualnego stanu wiedzy na temat współistnienia depresji i lęku.
Wybrane zagadnienia z chirurgii przełyku.
Podręcznik dla studentów i lekarzy

Redakcja naukowa: Marta Strutyńska-Karpińska, Krzysztof Grabowski
Wrocław 2007
ISBN: 978-83-7055-127-8
Liczba stron: 106
Format: 16,5 × 24 cm
Oprawa: miękka
Diagnostyka i wybór metody leczenia chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza przełyku wymagają dużej wiedzy i doświadczenia. W podręczniku omówiono badania diagnostyczne i sposoby postępowania leczniczego oraz przedstawiono anatomię i fizjologię przełyku w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstaw chirurgii tego narządu. Przygotowując i oddając do druku podręcznik, autorzy mają nadzieję, że zainteresuje on nie tylko studentów medycyny.
Cukrzyca.
Skrypt dla Wydziału Pielęgniarskiego

Redakcja naukowa: Barbara Kowal-Gierczak
Wrocław 1997
ISBN: 978-83-7055-242-0
Liczba stron: 92
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: miękka
Zarządzanie szpitalem.
Kompedium menedżera

Redakcja naukowa: Jan Stępniewski
Wrocław 2005
ISBN: 978-83-7055-230-7
Liczba stron: 398
Format: 17 × 24 cm
Oprawa: twarda
Podręcznik jest adresowany nie tylko do studentów wrocławskich studiów polsko-francuskich z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia, ale również do studentów ekonomicznych kierunków studiów prowadzonych na różnych typach uczelni publicznych i prywatnych, którzy mogą podnieść poziom swojego ogólnego wykształcenia. Jest kierowany do około 1000-osobowej grupy kierowników jednostek służby zdrowia oraz wszystkich pracowników tej grupy zawodowej.