Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Dla autorów

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dotyczące przygotowywania publikacji oraz opis procesu wydawniczego znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Zasady punktacji dorobku

Zasady punktacji dorobku znajdują się na stronie Biblioteki UMW.

 

Tłumaczenia naszych książek

Informujemy, że istnieje możliwość tłumaczenia podręczników Wydawnictwa UMW z języka polskiego na język angielski oraz pozycji opublikowanych w języku angielskim na język polski. Tłumaczenia mają na celu wyrównanie poziomu nauczania danego przedmiotu w ramach English Division, a także umożliwienie studentom polskojęzycznym korzystania z pozycji wydawniczych przygotowanych dla angielskich czytelników.