Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Pracownia Introligatorni i Poligrafii

W Pracowni Introligatorni i Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu drukujemy i wykonujemy dzienniczki, indeksy dla studentów, teczki na dyplomy z logotypem uczelni, teczki personalne oraz z klapami na dokumenty, pudełka, tuby i futerały. Oferujemy ponadto oprawę w skórze oraz kopie autorskie starych okładek, np. Pisma Świętego lub albumów na zdjęcia. Zajmujemy się także renowacją i naprawą książek bibliotecznych.

Pracujemy z zachowaniem zasad rzemiosła introligatorskiego, dostosowując się do obecnych realiów technologicznych.

 

Kontakt

Beata Jakielaszek
e-mail: beata.jakielaszek@umw.edu.pl
tel.: 71 784 10 64