Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

O wydawnictwie

Siedziba i kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. K. Marcinkowskiego 2–6
50-368 Wrocław
tel.: +48 71 784 11 33
faks: +48 71 784 00 32
e-mail: ru-w@umw.edu.pl
facebook.com/WydawnictwoUMED
instagram.com/wydawnictwo_umed

 

Regulamin

Zgodnie z zarządzeniem nr 147/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dniem 11 czerwca 2021 r. wszedł w życie Regulamin Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Historia

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydawnictwo UMW) – polskie wydawnictwo naukowe działające od 1976 roku przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Do 2007 roku funkcjonowało jako Dział Wydawnictw, a w latach 2007–2015 jako Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni. Nadzór merytoryczny nad jednostką pełni Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni.

Działalność wydawnicza Uniwersytetu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dawniej Akademii Medycznej we Wrocławiu, sięga 1976 roku. Pierwszym kierownikiem jednostki była Bożena Kuczyńska (do 1995 roku). W latach 1995–2005 Działem Wydawnictw kierowała Urszula Mądrzak, a w 2006–2014 Małgorzata Kuniewska-Kaucz. Od 2014 r. kierownikiem Wydawnictwa jest Monika Kolęda. Do maja 2004 roku siedziba Wydawnictwa mieściła się przy ul. L. Pasteura 1, a w latach 2004–2015 przy ul. Chałubińskiego 6 A. Obecnie Wydawnictwo znajduje się w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2–6.

Wydawnictwo UMW wydaje głównie monografie, anglojęzyczne czasopisma naukowe, podręczniki akademickie, skrypty i publikacje pamiątkowe.

Czasopisma naukowe wydawane przez Wydawnictwo UMW: