Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Pracownicy

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kierownik
mgr Monika Kolęda
tel.: 71 784 11 33
e-mail: monika.koleda@umw.edu.pl,
ru-w@umw.edu.pl

Księgowość, umowy, sprzedaż
Agnieszka Weber
tel.: 71 784 11 35
e-mail: agnieszka.weber@umw.edu.pl,

Pracownia składu komputerowego
mgr inż. Adam Barg
tel.: 71 784 11 37
e-mail: adam.barg@umw.edu.pl

mgr Leonard Szłapka
e-mail: leonard.szlapka@umw.edu.pl

Redakcja i korekta publikacji anglojęzycznych
mgr Joanna Gudarowska
tel.: 71 784 12 05
e-mail: joanna.gudarowska@umw.edu.pl

mgr Jolanta Prazeres
tel.: 71 784 15 86
e-mail: jolanta.prazeres@umw.edu.pl

mgr Marek Misiak
tel.: 71 784 12 05
e-mail: marek.misiak@umw.edu.pl

mgr Paulina Piątkowska
tel.: 71 784 15 86
e-mail: paulina.piatkowska@umw.edu.pl

Redakcja i korekta publikacji polskojęzycznych
inż. Anna Gemza
tel.: 71 784 15 86
e-mail: anna.gemza@umw.edu.pl

mgr Aleksandra Raczkowska
tel.: 71 784 11 36, tel. kom.: 505 360 076
e-mail: aleksandra.raczkowska@umw.edu.pl

mgr Marcin Żuk
tel.: 71 784 12 05
e-mail: marcin.zuk@umw.edu.pl