Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

„Gazeta Uczelniana”

„Gazeta Uczelniana” ukazuje się raz w miesiącu. Są w niej zamieszczane informacje związane z działalnością uczelni, sprawozdania z uroczystości, kongresów, zjazdów naukowych, jubileuszy, często publikowane są artykuły historyczne oraz wspomnienia o zmarłych zasłużonych pracownikach naszej uczelni oraz ważne listy. Stałą rubryką jest kalendarium.

Od października 2016 r. opracowaniem „Gazety Uczelnianej” zajmuje się Dział Marketingu.

Archiwum wszystkich numerów „Gazety Uczelnianej” znajduje się na TEJ STRONIE.