Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Czasopisma naukowe

Informacje

Zgodnie z zarządzeniem nr 36/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2024 r. wprowadzono odpłatność za publikację artykułów w czasopiśmie „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, a zarządzeniem nr 37/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2024 r. wprowadzono odpłatność za publikację w czasopiśmie "Dental and Medical Problems":

1. Odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie wynosi: 1600 EUR, a w przypadku płatności w walucie polskiej 6900 PLN;
2. Wprowadza się dodatkowe opcjonalne opłaty:
- formatowanie tekstu 200 EUR, a w przypadku płatności w walucie polskiej 880 PLN;
- korekta językowa tekstu 200 EUR, a w przypadku płatności w walucie polskiej 880 PLN.
 

Nasze czasopisma

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Skrót tytułu: Adv Clin Exp Med
ISSN: 1899-5276
e-ISSN: 2451-2680
Miesięcznik

Strona internetowa: https://advances.umw.edu.pl/

 

Miesięcznik „Advances in Clinical and Experimental Medicine" jest wydawany przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od 1992 roku. Publikowane są w nim wysokiej jakości artykuły z obszaru szeroko pojętej medycyny – wszystkich jej działów: prace oryginalne i poglądowe. Czasopismo od 2009 ma wyliczany impact factor (w tym roku wyniósł on 2,1), a od 2012 roku jest indeksowane w bazie MEDLINE.


Dental and Medical Problems

Skrót tytułu: Dent Med Probl
ISSN: 1644-387X
e-ISSN: 2300-9020
Dwumiesięcznik

Strona internetowa:  https://dmp.umw.edu.pl/

 

Czasopismo „Dental and Medical Problems” powstało w 1960 r. z inicjatywy prof. Tadeusza Owińskiego i początkowo nosiło nazwę „Wrocławski Biuletyn Stomatologiczny”. W roku 1965 nazwę czasopisma zmieniono na „Wrocławska Stomatologia”, a następnie w 2002 r. przyjęto angielską nazwę „Dental and Medical Problems”. Czasopismo publikuje anglojęzyczne prace naukowe ze wszystkich dziedzin stomatologii oraz pokrewnych dziedzin medycyny i biologii. W 2002 roku został zmieniony format i szata graficzna czasopisma, a w 2021 roku opracowano nowe zasady publikowania prac, zgodne z aktualnymi wymogami międzynarodowymi. Czasopismo od 2023 roku ma wyliczany Impact Factor.


Polimery w Medycynie
Polymers in Medicine

Skrót tytułu: Polim Med
ISSN: 0370-0747
e-ISSN: 2451-2699
Półrocznik

Strona internetowa: https://polimery.umw.edu.pl/ 

Czasopismo jest półrocznikiem ukazującym się od 1971 roku, publikującym anglojęzyczne prace oryginalne (techniczne, analityczne, doświadczalne, kliniczne), doniesienia wstępne oraz prace poglądowe na temat zastosowania syntetycznych i naturalnych polimerów oraz biomateriałów w różnych dziedzinach nauk medycznych, farmacji, biotechnologii i weterynarii (m.in. w biochemii, medycynie klinicznej, farmakologii, kontrolowanym dostarczaniu leków, stomatologii, implantologii i bioinżynierii).