Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Czasopisma naukowe

Od dnia 8 lutego 2017 roku wprowadza się odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie "Advances in Clinical and Experimental Medicine" w wysokości 300 euro zgodnie z zarządzeniem nr 13/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2017 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie "Advances in Clinical and Experimental Medicine" wynosi 700 euro zgodnie z zarządzeniem nr 134/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 116/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadza się odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie "Advances in Clinical and Experimental Medicine" w wysokości 700 EUR lub w przypadku płatności w walucie polskiej, w wysokości 3 000 PLN

 

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Wrocław, 2017 r.
ISSN: 1899-5276
Format: 21x30 cm
Binding: miękka lakierowana
Website: https://advances.umw.edu.pl/

 

 

Czasopismo Advances in Clinical and Experimental Medicine jest miesięcznikiem, w którym są publikowane prace kliniczne i doświadczalne i opracowania przeglądowe.

 

 


 

 

Dental and Medical Problems

Wrocław, 2017 r.
ISSN: 1644-387x, eISSN 2300-9020
Format: 21x30 cm
Binding: miękka lakierowana
Website:  https://dmp.umw.edu.pl/

 

 

Dental and Medical Problems jest czasopismem stomatologicznym założonym w 1960 r. Wydawcą jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Czasopismo publikuje polskie i zagraniczne prace naukowe ze wszystkich dziedzin stomatologii oraz pokrewnych dziedzin medycyny i biologii. W 2002 r. został zmieniony format i szata graficzna czasopisma, a w 2021 r. opracowano nowe zasady publikowania prac, zgodne z aktualnymi wymogami międzynarodowymi.

 

 


 

Polimery w Medycynie
Polymers in Medicine

Wrocław, 2017 r.
ISSN: 0370-074x
Format: 21x30 cm
Binding: miękka lakierowana
Website: https://polimery.umw.edu.pl/ 

 

 

Czasopismo jest półrocznikiem ukazującym się od 1971 roku. Artykuły są publikowane w języku angielskim.  Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; uprzednio: Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Katedra Chirurgii Urazowej AM we wrocławiu.