Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Czasopisma naukowe

Informacje

Od dnia 8 lutego 2017 roku za publikację artykułu w czasopiśmie „Advances in Clinical and Experimental Medicine” wprowadzono odpłatność w wysokości 300 euro, zgodnie z zarządzeniem nr 13/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2017 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie „Advances in Clinical and Experimental Medicine” wynosi 700 euro, zgodnie z zarządzeniem nr 134/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 116/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadzono odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie „Advances in Clinical and Experimental Medicine” w wysokości 700 euro lub w przypadku płatności w walucie polskiej w wysokości 3000 zł.

 

Nasze czasopisma

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Skrót tytułu: Adv Clin Exp Med
ISSN: 1899-5276
e-ISSN: 2451-2680
Miesięcznik

Strona internetowa: https://advances.umw.edu.pl/

 

Miesięcznik „Advances in Clinical and Experimental Medicine" jest wydawany przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od 1992 roku. Publikowane są w nim wysokiej jakości artykuły z obszaru szeroko pojętej medycyny – wszystkich jej działów: prace oryginalne i poglądowe. Czasopismo od 2009 ma wyliczany impact factor (w tym roku wyniósł on 1,727), a od 2012 roku jest indeksowane w bazie MEDLINE.


Dental and Medical Problems

Skrót tytułu: Dent Med Probl
ISSN: 1644-387X
e-ISSN: 2300-9020
Kwartalnik

Strona internetowa:  https://dmp.umw.edu.pl/

 

„Dental and Medical Problems” jest czasopismem stomatologicznym założonym w 1960 roku. Czasopismo publikuje anglojęzyczne prace naukowe ze wszystkich dziedzin stomatologii oraz pokrewnych dziedzin medycyny i biologii. W 2002 roku został zmieniony format i szata graficzna czasopisma, a w 2021 roku opracowano nowe zasady publikowania prac, zgodne z aktualnymi wymogami międzynarodowymi.


Polimery w Medycynie
Polymers in Medicine

Skrót tytułu: Polim Med
ISSN: 0370-0747
e-ISSN: 2451-2699
Półrocznik

Strona internetowa: https://polimery.umw.edu.pl/ 

Czasopismo jest półrocznikiem ukazującym się od 1971 roku, publikującym anglojęzyczne prace oryginalne (techniczne, analityczne, doświadczalne, kliniczne), doniesienia wstępne oraz prace poglądowe na temat zastosowania syntetycznych i naturalnych polimerów oraz biomateriałów w różnych dziedzinach nauk medycznych, farmacji, biotechnologii i weterynarii (m.in. w biochemii, medycynie klinicznej, farmakologii, kontrolowanym dostarczaniu leków, stomatologii, implantologii i bioinżynierii).