Wydawnictwo Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Czasopisma naukowe
Podręczniki, skrypty
Habilitacje

WYDAWNICTWO Z LISTY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Czasopisma naukowe

Informacje

Od dnia 8 lutego 2017 roku za publikację artykułu w czasopiśmie „Advances in Clinical and Experimental Medicine” wprowadzono odpłatność w wysokości 300 euro, zgodnie z zarządzeniem nr 13/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2017 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie „Advances in Clinical and Experimental Medicine” wynosi 700 euro, zgodnie z zarządzeniem nr 134/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 116/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadzono odpłatność za publikację artykułu w czasopiśmie „Advances in Clinical and Experimental Medicine” w wysokości 700 euro lub w przypadku płatności w walucie polskiej w wysokości 3000 zł.

 

Nasze czasopisma

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Skrót tytułu: Adv Clin Exp Med
ISSN: 1899-5276
e-ISSN: 2451-2680
Miesięcznik

Strona internetowa: https://advances.umw.edu.pl/

 

Czasopismo „Advances in Clinical and Experimental Medicine” jest miesięcznikiem, w którym są publikowane prace kliniczne i doświadczalne i opracowania przeglądowe.


Dental and Medical Problems

Skrót tytułu: Dent Med Probl
ISSN: 1644-387X
e-ISSN: 2300-9020
Kwartalnik

Strona internetowa:  https://dmp.umw.edu.pl/

 

„Dental and Medical Problems” jest czasopismem stomatologicznym założonym w 1960 roku. Czasopismo publikuje anglojęzyczne prace naukowe ze wszystkich dziedzin stomatologii oraz pokrewnych dziedzin medycyny i biologii. W 2002 roku został zmieniony format i szata graficzna czasopisma, a w 2021 roku opracowano nowe zasady publikowania prac, zgodne z aktualnymi wymogami międzynarodowymi.


Polimery w Medycynie
Polymers in Medicine

Skrót tytułu: Polim Med
ISSN: 0370-0747
e-ISSN: 2451-2699
Półrocznik

Strona internetowa: https://polimery.umw.edu.pl/ 

Czasopismo jest półrocznikiem ukazującym się od 1971 roku. Artykuły są publikowane w języku angielskim.  Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; uprzednio: Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Katedra Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej we Wrocławiu.